home

Velkommen til hjemmesiden vår.

Neste Konsert:

 

21.mars kl. 19.00, Fiskum kirke

MadsBerg sangkveld, kollekt til orgelrestaureringen

-----

30.mars kl.18.00, Haug kirke,

langfredags meditasjons konsert

JeeYoung Park, orgel

 

Vi takker våre sponsorer