HaugKlang

Dobbelklikk her for å legge til din egen tekst.

Hva tenker vi:


* variert repertoar

* det sosiale er viktig

* for yngre sangere

* overkommelig


Nye medlemmer ønskes velkommen.


Øvelser i Haug kirke

i følge øvingsplan



Kontaktinformasjon:

JeeYoung Park

mobil: 95761214


Velkommen til HaugKlang


Corona viruset satte en stopper for all aktivitet denne våren. 


Jeg går ut i permisjon 1.uke i Mai og frem til påsken 2021. 


Har du veldig lyst til å synge i kor, så er det muligheter i Rusticus eller Eiker Prosjektkor. Vi får håpe alt normaliserer seg til høsten.


Vi holder kontakten,


Mvh. JeeYoung Park

 HaugKlang

Et tilbud for sangere som ikke har all verdens tid, men har lyst til å synge. Øvelser annenhver

torsdag fra kl. 19.15 - 21.15 i Haug kirke.

Det blir en god pause.

Vi satser på å få med oss yngre medlemmer på dette koret :)

Velkommen.

JeeYoung Park, dirigent