EikerProsjektkor


Videre info:

orkester: Oslo Symfoni orkester

obo 1:

obo 2:

trompet: Brynjar Kolberg

Sopran:  Tone Braaten

Alt:

Tenor:

Bass:

JULEORATORIET i Vestfossen kirke

SØNDAG 12.desember 2021 kl. 19:00

Hei alle sammen, fortsatt god påske! Det er på tide å være optimist og se fremover. Vi har stor tro på at vi kan kjøre kor fra høsten av når veldig mange har blitt vaksinert. Derfor planlegger vi høsten som normalt, så får tiden vise. Noen meldte seg på allerede og innbetalte allerede i fjor, det står fortsatt det.


PÅMELDING: Ønsker alle nye og tidligere sangere velkommen og vi satser på 50 sangere i koret for å stå godt rustet til å få til en feiende flott juleoratoriet. Vi satser på kantatene 1, 2 og 3. og nr 6 blir også vurdert som tidligere år.


De som bor langt unna, møter opp lørdagsøvelsene som alternativ til tirsdager. 

Gleder meg til gode korøvelser og en god pause med gode korvenner

Betingelser:

* Deltageravgift Nok 800

* 3 Billetter

Øvelser på tirsdager

endringer kan forekomme. 


07.09.21

14.09.21

18.09.21 - LØRDAG 10.-15.00

28.09.21

05.10.21 - høstferie

12.10.21

16.10.21 - LØRDAG 10.-15.00

26.10.21

02.11.21

09.11.21

13.11.21 - LØRDAG 10.-15.00

23.11.21

30.11.21

07.12.21

11.12.21 - Lørdag general prøve 

12.12.21 - Søndag KONSERT