Eiker Carols_2022

Lessons & Carols 2022


Hei, vi har i flere år hatt tradisjon for å synge Carols i Haug kirke.

Vi tar opp tradisjonen igjen etter pandemien


Håper du har mulighet til å delta. Vi baserer oss på stoff fra 2019, men med to færre sanger.

Håper du har mulighet / lyst til å delta i år også.


onsdag   07. des    Haug kirke            kl. 19.- 21

tirsdag    13. des    Haug kirke            kl. 19.- 21


SØNDAG 18 des   HAUG KIRKE       kl. 16.00 - prøve!

SØNDAG 18 des   HAUG KIRKE       kl. 18.00 - Lessons & Carols


Noter: dere får et hefte fra Abram, forhåpentligvis har flere et hefte fra tidligere år, ta gjerne med!


SENDT GJERNE SMS TIL ABRAM på: 99 02 64 54