Rossini_2021

Eiker prosjektkor 2020 - 2021

Dersom Corona situasjonen tillater det:

Søndag 21.mars 2021 - Rossini - Petite Messe Solennelle

hør her en fin innspilling 

Noen lørdager må påregnes


Da er det fortsatt ikke mulig med korøvelser, jeg SAVNER dere alle sammen. Jeg sender ut en SMS til alle når vi begynner igjen. 


Dersom Coronaen tillater det: (men vent på SMS)

02.02.21

09.02.21

16.02.21

23.02.21


02.03.21

09.03.21

16.03.21

20.03.21 - GENERALPRØVE

21.03.21 - Konsert 

Abram går ut i permisjon til etter påske


AUGUST 2021 starter vi med Bachs Juleoratoriet


EikerProsjektkor: 

Fire solister

Sopran 15 / Alt 15 / Tenor 10 / Bass 10

* Deltageravgift Nok 800,-

* 4 billetter á Nok 250,-


Betingelser:

 


* Noter: bestill hos

Sten på 909 92 929


* Deltageravgift

(ungdommer under 23 år gratis)


* Deltageravgiften tilbakebetales ikke dersom en må trekke seg fra prosjektet


Konto 1506.06.37382

Ø.Eiker Kirkelige  Fellesråd


* Alle øver hjemme


Velkommen :)


kunstnerisk leder:

Abram Bezuijen

 

prosjektgruppe:

Simon Davies

Morten Gregertsen

Tore Kaspersen

Marianne Rusaanes

Nina Sollie

JeeYoung Park