Rossini_2021

Eiker prosjektkor 2020 - 2021

Dersom Corona situasjonen tillater det:

Søndag 21.mars 2021 - Rossini - Petite Messe Solennelle

hør her en fin innspilling 

Noen lørdager må påregnes


12.01.21

19.01.21

26.01.21

02.02.21

09.02.21

16.02.21

23.02.21


02.03.21

09.03.21

16.03.21

20.03.21 - GENERALPRØVE

21.03.21 - Konsert 

Abram går ut i permisjon til etter påske


AUGUST 2021 starter vi med Bachs Juleoratoriet


EikerProsjektkor: 

Fire solister

Sopran 15 / Alt 15 / Tenor 10 / Bass 10

* Deltageravgift Nok 800,-

* 4 billetter á Nok 250,-


Betingelser:

 


* Noter: bestill hos

Sten på 909 92 929


* Deltageravgift

(ungdommer under 23 år gratis)


* Deltageravgiften tilbakebetales ikke dersom en må trekke seg fra prosjektet


Konto 1506.06.37382

Ø.Eiker Kirkelige  Fellesråd


* Alle øver hjemme


Velkommen :)


kunstnerisk leder:

Abram Bezuijen

 

prosjektgruppe:

Simon Davies

Morten Gregertsen

Tore Kaspersen

Marianne Rusaanes

Nina Sollie

JeeYoung Park